Zagłosuj na najlepszy projekt

0

W dniu dzisiejszym tj. 17 października 2018 roku rusza głosowanie nad zgłoszonymi projektami do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 i potrwa aż do 19 października 2018 roku. Głosować można w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Plac Niepodległości 13, Wydział Spraw Społecznych, parter, pok. nr 5. Głosuje się poprzez oddanie na jednej karcie trzech głosów, po jednym na każdy inny projekt. Głos jest ważny jeżeli wybrane zostaną trzy projekty z listy. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Błaszek, który ukończył 13 lat.
Karta do głosowania w wersji elektronicznej jest dostępna tutaj (KLIKNIJ I POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA)  oraz w zakładce „Błaszkowski Budżet Obywatelski”.
Karty do głosowania w wersji papierowej będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Błaszkach w pokoju nr 5. Lista zwycięskich projektów ogłoszona zostanie do 26 października 2018 roku.

Uwaga: Na karcie do głosowania należy podać swoje imię i nazwisko, wpisać numer PESEL i złożyć czytelny podpis.