Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego

0

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

WFOS

Nazwa zadania:

,,Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Błaszki poprzez zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Błaszki“

Wartość ogólna zadania: 1 015 042,49 zł
Wysokość pożyczki z WFOŚiGW: 646 762,00 zł

Opis zakresu projektu:
W ramach zadania zostały zakupione dwa nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Błaszki działających w KSRG. Lekki samochód pożarniczy trafił do jednostki OSP Błaszki, średni zaś będzie służył jednostce OSP Włocin. Celem zadania było wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez podniesienie sprawności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach oraz Włocinie.

Zapraszamy na stronę www.zainwestujwekologię.pl