Wioska Woja i Staw Trojana z dofinansowaniem

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski i Skarbnik Gminy Błaszki Małgorzata Woźniakowska podpisali z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowy o dofinansowanie dwóch dużych projektów, które będą realizowane w naszej gminie.
Pierwszy projekt to „Budowa ośrodka edukacyjno-sportowo–rekreacyjnego „Wioska Woja” w Wojkowie- etap I- budowa palisady frontowej z wieżą obserwacyjną – budynek C oraz urządzenie placu zabaw- element C” w Wojkowie. Projekt w Wojkowie z funkcją edukacyjną, rekreacyjną i sportową (staw kąpielowy, park linowy, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, rowerownia, tor przeszkód, pole namiotowe, zaplecze organizacyjne i sanitarne) rozłożony został ostatecznie na sześć etapów. Pierwszym etapem inwestycji będzie wybudowanie bramy wejściowej z wieżą obserwacyjną, palisady obronnej oraz utworzenie placu zabaw. Całość oszacowano na kwotę 309 902,08 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE to kwota 197 190,00 zł, co stanowi 63 % kwoty zadania.
Drugi projekt to „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Stawu Trojana” w Żelisławiu, czyli kompleksowe zagospodarowanie terenu przy stawie w Żelisławiu, który już w 2017 roku został w tym celu oczyszczony, ostatecznie podzielono na trzy etapy. Ostatecznie teren będzie wyposażony w kilkusetmetrowy, trzypętlowy tor crossowy dla rowerów, łyżworolek i deskorolek, plac zabaw, dwóch altan biesiadnych z miejscami do grillowania, plażę, miejsca postojowe oraz teren sportowy. W pierwszym etapie, który objęty jest dofinansowaniem zagospodarowany będzie teren wokół stawu z altanami i placem zabaw. Całość oszacowano na 114 758,70 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to kwota 73 020,00 zł co stanowi 63% zadania.

Ośrodek edukacyjno-sportowo–rekreacyjny „Wioska Woja” w Wojkowie