V Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku. na godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) V Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Wystąpienia gości zaproszonych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.