Ułatwienia w handlu polskimi ziemniakami z państwami UE

0

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLlN I NASIENNICTWA W  ŁODZI   DELEGATURA W SIERADZU

UŁATWIENIA W HANDLU POLSKIMI ZIEMNIAKAMI
Z PAŃSTWAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w Sieradzu informuje producentów ziemniaków o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka   od 18.05.2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 kwietnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 911).

Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian w zasadach wysyłki ziemniaków wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych (sprzedawanych) do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zmiany te dotyczą m.in.:

1. W przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich UE na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 ton,
2. Odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są ziemniaki,
3. Umożliwienia wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania przed wysyłką, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w Sieradzu ul. P.O.W. 29 tel.:  43 822  41 45,  43 827  11 76. Wykaz wszystkich jednostek PIORiN znajduje się  na stronie internetowej www.piorin.gov.pl