REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU GMINNYM – WIEŚ RÓWNA, FESTYN SOŁECKI – NA TERENIE WOKÓŁ ŚWIETLICY WSI RÓWNA

Nazwa projektu lokalnego:

,,REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU GMINNYM – WIEŚ RÓWNA, FESTYN SOŁECKI – NA TERENIE WOKÓŁ ŚWIETLICY WSI  RÓWNA

Wartość  ogólna zadania : 19 592,53 zł

Wysokość  dofinansowania  z budżetu Gminy Błaszki ze środków Funduszu Sołeckiego:  14 592,53 zł

Wysokość   dofinansowania  z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego:  5 000,00 zł

W ramach projektu wykonany został remont starych schodów przed wejściem do budynku, w którym funkcjonuje świetlica wiejska oraz  wymieniono 2 szt drzwi zewnętrznych do budynku. Kolejnym działaniem zrealizowanym w projekcie była organizacja Festynu Sołeckiego integrującego lokalną społeczność. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków funcjonowania świetlicy a tym samym do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców sołectwa Równa.