Radni nie chcą kuriera to niech go zlikwidują

0

W związku z negowaniem przez radnych wydatków związanych z promocją gminy, w tym na Kuriera Błaszkowskiego, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski ponowił wniosek złożony przeze niego na początku kadencji i skierował pismo do Rady Miejskiej w Błaszkach o uchylenie Uchwały nr V/31/11 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wydawania kwartalnika samorządowego pod nazwą „Kurier Błaszkowski”. Burmistrz zaproponował likwidację publikacji kuriera. Przypomnijmy, że burmistrz zawsze stał na stanowisku, że wydawanie „Kuriera Błaszkowskiego” jest marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Ze względu na fakt, iż radni nie chcieli przychylić się do jego wniosku o zaprzestanie wydawania kwartalnika, postanowił, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wydawcą Kuriera zostało Centrum Kultury w Błaszkach, a nie Urząd Miejski w Błaszkach. Ponieważ radni nie zgodzili się z burmistrzem dwa lata temu, to burmistrz zrobił wszystko, aby publikacja ta była składnicą wiedzy o tym co dzieje się w Naszej gminie. W tym czasie  czasopismo mieszkańców stało się rzeczywiście czasopismem mieszkańców, a nie tubą propagandową burmistrza. Burmistrz uważa, że jeżeli radnych kłują w oczy informacje tam zamieszczane, w tym informacje o sukcesach naszych dzieci, społeczników, sportowców, czy choćby jak to ma miejsce w grudniowym kurierze informacje o wyjątkowych inwestycjach przygotowanych na rok 2018, to lepiej będzie jak Rada Miejska w Błaszkach zlikwiduje obowiązek wydawania kuriera i przeznaczy środki na kluby sportowe oraz bezpłatne wyjazdy dzieci z naszej gminy na basen. 

LIPIEC- WRZESIEŃ 2017