Projekty zgłoszone do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

0

Poniżej prezentujemy 4 propozycje zadań zgłoszonych do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 według kolejności zgłoszeń.
Głosowanie nad zgłoszonymi projektami do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 odbędzie się w dniach od 17 do 19 października 2018 roku w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Plac Niepodległości 13, Wydział Spraw Społecznych, parter, pok. nr 5. Głosuje się poprzez oddanie na jednej karcie trzech głosów, po jednym na każdy inny projekt. Głos jest ważny jeżeli wybrane zostaną trzy projekty z listy. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Błaszek, który ukończył 13 lat. Karty do głosowania będą dostępne w wersji elektronicznej, od godz. 00.00 w dniu rozpoczęcia głosowania do godziny 15.00 w dniu zakończenia głosowania na stronie internetowej old.blaszki.pl w zakładce „Błaszkowski Budżet Obywatelski” oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Błaszkach w pokoju nr 5. Lista zwycięskich projektów ogłoszona zostanie do do 26 października 2018.
Na karcie do głosowania należy podać swoje imię i nazwisko, wpisać numer PESEL i złożyć czytelny podpis.

Projekty zgłoszone do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019