Urząd Miejski w Błaszkach

Herb

Urząd Miejski w Błaszkach
pl. Niepodległości 13; 98-235 Błaszki
tel.: (43) 829-09-31; fax.: (43) 829-09-32
e-mail: urzad@blaszki.pl
test1.blaszki.pl, bip.blaszki.pl

Urząd Miejski w Błaszkach
przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Sekretariat
tel.: (43) 829-09-31

Burmistrz Błaszek
tel. (43)829-09-31Wewnętrzna struktura urzędu

1. Wydział Organizacyjny – WOR
1.1. Biuro Obsługi Burmistrza i Rady – WOR-O
1.2. Referat Ogólno – Administracyjny – WOR-A
1.3. Biuro Obsługi Klientów- BOK
2. Wydział Finansowy – WF
2.1. Referat Podatków i Opłat – WF-P
2.2. Referat Finansowo – Budżetowy – WF-B
2.3. Kasa WF-K
3. Wydział Spraw Społecznych – WSS
3.1. Referat Oświaty, Kultury i Sportu – WSS-O
3.2. Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – WSS-E
3.3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – WSS-D
4. Wydział Mienia Komunalnego – WMK
4.1. Referat Architektury, Planowania i Gospodarki Gruntami – WMK-A
4.2. Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami – WMK-N
5. Wydział Infrastruktury – WI
5.1. Referat Inwestycji – WI-I
5.2. Stanowisko ds. Drogownictwa – WI-D
5.3. Zespół ds. Funduszu Sołeckiego – WI- FS
6. Wydział Rolnictwa i Środowiska – WRS
6.1. Referat Ekologii, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – WRS-E
6.2. Referat Gospodarowania Odpadami – WRS-O
7. Wydział Rozwoju i Promocji – WRP
7.1. Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych WRP-F
7.2. Stanowisko ds. Promocji WRP-P
8. Urząd Stanu Cywilnego – USC
9. Doradca – DB
10. Obsługa Prawna – OP
11. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Obywateli – BO
12. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – PIN
13. Kancelaria Niejawna – KN
14. Archiwum Zakładowe – AZ
15. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI
16. Stanowisko ds. BHP i p.poż. – BHP
17. Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej – KOP