Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, wydał komunikat o zagrożeniu upraw roślin: