Komunikat dla producentów ziemniaków

0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Delegatura w Sieradzu przypomina producentom ziemniaków o obowiązku sporządzenia aktualnego na 2016 rok planu produkcji ziemniaka i przedłożenia go inspektorom PIORiN. Zapraszamy do siedziby Inspekcji: Sieradz, ul. P.O.W. 29 codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach 7.30 – 15.30 .
Brak spełnienia powyższych wymagań może spowodować utrudnienia w przemieszczaniu bulw ziemniaków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do krajów UE, na eksport do krajów trzecich i jest zagrożone karą grzywny – art. 107 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 17, ze zm.)
Producenci spoza powiatu sieradzkiego mogą składać aktualizację w odpowiednich dla swojego powiatu oddziałach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Komunikat ziemniaki

Aktualizacja planu produkcji