Kolejne zawiadomienie do prokuratury. Tym razem w sprawie „Łaźni”

0

W dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Sieradzu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu czynności przez byłego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki K.S, poświadczeniu przez niego nieprawdy i wyłudzeniu od Samorządu Województwa Łódzkiego środków publicznych w wysokości 475 704,00 zł na realizację operacji „Remont Centrum Kultury” łaźnia” w Błaszkach”.
Z dokumentacji wynika, że w dniu 2 września 2009 roku Gmina i Miasto Błaszki reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki K. S. podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Podpisując umowę przyznania pomocy Burmistrz zobowiązał się do nieprzenoszenia bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji do upływu 7 lat od dnia otrzymania płatności .Tymczasem z oświadczenia K. S. wynika, że we wrześniu 2002 roku zawarł on ustną umowę z Zarządem Oddziału ZNP w Błaszkach na bezpłatne korzystanie z lokalu przy ulicy Plac Sulwińskiego 35 na czas nieokreślony w celu wykonywania działalności związkowej. Tym samym doszło mogło dojść tutaj do niedopełnienia obowiązków przez byłego burmistrza, gdyż nie wypowiedział on przedmiotowej umowy i zataił  ten fakt w chwili ubiegania się o pomoc finansową. Tym samym po otrzymaniu pomocy część budynku dalej była wykorzystywana na cele niezgodne z zapisami umowy, co istotnie narusza cele i zakres działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę użyczenia należy traktować jako przeniesienie prawa posiadania.
Wciąż w Urzędzie Miejskim w Błaszkach trwa analiza dokumentacji i nie wykluczone jest, że będą skierowane kolejne zawiadomienia w podobnych sprawach.