Informacja Komisji gminnej ds. szacowania szkód

0

Informacja Komisji gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa łódzkiego.


Zjawisko  suszy w Gminie Błaszki miało miejsce w okresie od dnia 10.06.2015r. do dnia 10.09.2015r. Szkody spowodowane zjawiskiem objęły obszar  56 sołectw. Łącznie oszacowano 1147 gospodarstw.  W 755 gospodarstwach o łącznej powierzchni 6021,35 ha na terenie gminy, szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji. Kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej wynosi  31 128 947,28 zł. Kwota oszacowanych szkód w produkcji zwierzęcej wynosi 1 288 084,00  zł. Ogółem kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej sięga 32 417 031,28 zł.