Dofinansowania, patronaty

Informacja dla organizatorów wydarzeń na terenie gminy Błaszki z dofinansowaniem środków pochodzących z budżetu

W trakcie roku na terenie gminy Błaszki organizowanych jest wiele przedsięwzięć, inicjatyw i wydarzeń, które wzbogacając społeczne życie gminy, przyczyniają się do promocji i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Większość tych wydarzeń jest współfinansowana z budżetu gminy Błaszki przeznaczonego na promocję. Z uwagi na dużą liczbę wniosków dotyczących przyznania wsparcia finansowego i w celu prawidłowego wypełnienia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Urzędem Miejskim w Błaszkach a organizatorami przedsięwzięć oraz wprowadzenia przejrzystości wydatków na promocję, Wydział Promocji i Rozwoju informuje, iż z początkiem roku 2016 obowiązywać będzie poniższy wniosek ułatwiający pozyskanie oraz ocenę efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na działania kulturalne, sportowe i turystyczne w ramach promocji gminy.

Wniosek do pobrania

Patronat Honorowy Burmistrza Błaszek

Z uwagi na dużą liczbę wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia oraz szeroki zakres wsparcia i współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Błaszkach a organizatorami przedsięwzięć oraz chęcią podniesienia rangi wyróżnienia, współpracy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie wzajemnych zobowiązań – Burmistrz Błaszek wprowadził regulacje dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o przyznanie patronatu.

W przypadku przyznania Patronatu wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1.  zamieszczenia herbu gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na wszystkich materiałach promujących daną inicjatywę (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, broszurach, billboardach, banerach, gadżetach reklamowych, itp.);
  2. zamieszczenia herbu gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na stronie internetowej danej imprezy, jeżeli taka zostanie przygotowana;
  3. przekazania do Wydziału Rozwoju i Promocji wszystkich projektów materiałów graficznych (plakatów, ulotek, zaproszeń, broszur, billboardów, banerów, gadżetów promocyjnych itp.) promujących imprezę lub materiałów przygotowywanych w związku z realizacją danej imprezy w celu akceptacji;
  4. w przypadku wręczania dyplomów lub certyfikatów laureatom projektu objętego Patronatem organizator zobligowany jest do zamieszczenia na nim informacji o Patronacie;
  5. w przypadku broszur, wydawnictw książkowych powstających na potrzeby danego przedsięwzięcia przed, w trakcie i po jego realizacji – Wydziału Rozwoju i Promocji zastrzega sobie możliwość wykorzystania strony lub części okładki, na której umieszczone zostaną informacje o Patronacie oraz zamieszczenia materiału promującego gminę;
  6. w przypadku projektów, w ramach których organizowane będą wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje, imprezy, etc., w miejscach, w których będą się odbywały, organizator wydarzenia zobowiązany jest do zamieszczania informacji o Patronacie m. in. Poprzez: zapewnienie możliwości ekspozycji reklamy Gminy i Miasta Błaszki oraz możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego. Informacje powinny znajdować się na dobrze wyeksponowanych banerach, roll – upach, siatkach, standach, etc. – wyprodukowanych na potrzeby projektu przez organizatora, wypożyczonych z Wydziału Rozwoju i Promocji;
  7. informacje o przyznaniu Patronatu muszą być przekazywane również w formie ustnej przez prowadzącego imprezę;
  8. organizator imprezy objętej Patronatem zobowiązany jest do przesłania zaproszeń do Burmistrza Błaszek;
  • Osobą, która dokona akceptacji materiałów jest Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
  • Wielkość herbu gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki musi odpowiadać wymiarom innych logotypów, które będą umieszczane na danym materiale.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajduje się na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej