Zabytki

Błaszki
– kościół par. p.w. św. Anny, 1770, nr rej.: 415/A z 3.06.1954
– dom społeczny „Błaszkowianka”, XIX/XX, nr rej.: 13 z 24.08.1977 oraz 285/A z 24.10.1994
– łaźnia miejska, pocz. XX, nr rej.: 12 z 24.08.1977oraz 286/A z 24.10.1994
– dworzec PKP, pocz. XX, nr rej.: 355 z 5.01.1988

Brończyn
– kaplica p.w. Najśw. Marii Panny, 1754, nr rej.: kl.IV-73/75/54 z 3.06.1954
– park dworski, XVIII, XIX, nr rej.: 372/A z 31.12.1990

Domaniew
– dwór, pocz. XX, nr rej.: 357/A z 8.01.1988

Garbów
– park, nr rej.: 289 z 8.02.1979

Gruszczyce
– kościół par. p.w. św. Stanisława, drewn., 1790, nr rej.: 813 z 28.12.1967 oraz
17/A z 31.08.1994

Jasionna
– zespół dworski, XVIII-XX:
– dwór, nr rej.: 814 z 28.12.1967 oraz 18/A z 11.05.1994
– park, nr rej.: 371 z 31.12.1990

Kalinowa
– kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, 1465, nr rej.: kl.IV-73-81/54 z 6.06.1954
– zespół dworski, 1 poł. XIX, 1916, nr rej.: kl.IV-73/100/54 z 12.06.1954:
– dwór
– park, nr rej.: 377 z 31.12.1990

Kamienna
– kościół fil. p.w. Świętej Trójcy, drewn., 1595, 1770, 1890, nr rej.: kl.IV-73/99/54 z 12.06.1954

Kobylniki
– zespół dworski, XIX, pocz. XX:
– dwór, nr rej.: 363 z 29.06.1988
– park, nr rej.: 369 z 31.12.1990

Kociołki
– park, XIX/XX, nr rej.: 374 z 31.12.1990

Łubna-Jarosłaj
– wiatrak (nr 39), 1919, nr rej.: 336/A z 6.10.1986

Równa
– park dworski, nr rej.: 368/A z 31.12.1990 i z 30.12.1997

Sędzimirowice
– dwór, pocz. XIX, nr rej.: 478/A z 3.02.1969

Włocin
– wiatrak, ok. 1920, nr rej.: 330/9/86 z 1.10.1986

Wojków
– kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1904-1908, nr rej.: 354/A z 5.01.1988

Wrząca
– zespół dworski, 1 poł. XIX:
– dwór, nr rej.: 96/299 z 28.12.1967
– park z aleją dojazdową od szosy Gruszczyce-Wojków, nr rej.: 874 z 28.12.1967
– aleja Wrząca-Gruszczyce, nr rej.: 1154 z 14.06.1974