Akcja sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów na terenie Gminy i Miasta Błaszki w 2017 roku

0

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 326/17 Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów na terenie Gminy i Miasta Błaszki w 2017 r. informuję, że w okresie od 10 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na terenie gminy Błaszki rusza akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów.
W ramach akcji można uzyskać dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Gminy i Miasta Błaszki w wysokości 50 % kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota. Pozostałe 50% kosztu zabiegu porywa właściciel psa lub kota. Z w/w dofinansowania mogą skorzystać właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Błaszki, w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie psa lub kota.
W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 8. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej test1.blaszki.pl oraz bezpośrednio w siedzibie urzędu w pokoju nr 20, I piętro. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu do Biura Obsługi Klienta w wyznaczonym terminie trwania akcji do wyczerpania zadysponowanych na ten cel środków.
Warunkiem sfinansowania przez Gminę i Miasto Błaszki 50% kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota jest:
a) okazanie książeczki zdrowia psa/kota lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia;
b) okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz
c) zgłoszenie się wnioskodawcy z psem/kotem do wskazanego lekarza weterynarii w terminie wyznaczonym przez Gminę i Miasto Błaszki.

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie psa/kota z w/w akcji.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie urzędu w pokoju nr 20, I piętro lub pod nr tel. 043-829-09-31.
Gorąco zachęcam do czynnego uczestnictwa, a tym samym do popularyzacji humanitarnej metody ograniczania nadpopulacji zwierząt domowych.

WNIOSEK DO POBRANIA